Tartu koondise sügissemestri külalisõhtud

Sügissemestril ootab EÜS Põhjala Tartu koondis kõiki tudengeid külla 17. ja 22. septembril oma seltsikorterisse (Jakobi 23). Külalisõhtud algavad kell 20.15.

Põhjala näo kujundavad tema liikmed. Seltsi kuulub erinevate huvidega tudengeid väga mitmetelt erialadelt. Koos arutletakse päevakajalistel teemadel, tehakse sporti, käiakse väljasõitudel, tegeldakse heategevuse ja muu vahvaga. Lühikese ülevaate Põhjala tegemistest saad kodulehe ajaveebist või Facebooki lehelt.

Põhjalaste jaoks on lisaks mõnusale äraolemisele oluline ka enese harimine ja silmaringi laiendamine.

Esimesel külalisõhtul,
17. septembril mõtiskleb vil! Urmas Pappel oma ettekandes kuulajatega Hiina poliitika rõõmudest ja muredest. Urmas uurib Tartu Ülikooli doktorantuuris Hiina mälupoliitikat ning on õppinud ja töötanud Hiina Rahvavabariigis ja Taiwanis.

Majanduse aeglustumisega seoses küsivad paljud, mis saab Hiinast edasi? Et sellele küsimusele vastata, peab esmalt küsima, kust Hiina tuleb ning mis mured seda väga erandlikku riiki praegu vaevavad. Oma ettekandes räägib vil! Pappel ökoloogilisest ja demograafilisest kriisist, sõnavabadusest ja ühiskondlikust usaldamatusest. Ja seejuures küsib temagi, mis saab Hiinast edasi?
Esimene külalisõhtu Facebookis.

Teisel külalisõhtul,
22. septembril tutvustab vil! Madli Jõks arvutisimulatsioonide kasutamist looduskaitses. Madli alustas sellel sügisel õpinguid Tartu Ülikooli doktorantuuris ökoloogia alal, lisaks on ta end erialaselt täiendanud Saksamaal.

Oma ettekandes räägib vil! Jõks, kuidas sobivad omavahel kokku arvutisimulatsioonid ja looduskaitse. Ta toob näiteid nii kodumaistest kui globaalsetest mudelitest ning tutvustab mitmeid selleteemalisi edulugusid.
Teine külalisõhtu Facebookis.

Küsimuste korral võib pöörduda Tartu koondise noortevanema poole: tartu-noortevanem@pohjala.ee

EÜS Põhjala