Back

EÜS Põhjala on Eesti vanim üliõpilassegaselts, mis loeb enda asutamiseks 1884. aastat. 130 aasta jooksul on Põhjala andnud märkimisväärse panuse Eesti riigi, rahvuse ja kultuuri hüvanguks. Samuti on selts pidevas muutumises ning Põhjala näo kujundavad tema liikmed.

Praegune EÜS Põhjala sobib üliõpilasele, kellele meeldib ennast teostada ka väljaspool loengusaale.

Seltsis toimuvad arutelu- ja ettekandeõhtud eri teemadel ning nii vähem kui rohkem tõsisemad vestlused. EÜS Põhjala pakub omale liikmetele võimalust organiseerida oma huvidest lähtuvalt erinevas vormis üritusi. Meie kalendrist ei puudu sportlikud ettevõtmised, tee- ja õlleõhtud, ühised teatrikülastused ja palju muud põnevat. Üheskoos käivad põhjalased matkadel, toimuvad piknikud ja väljasõidud. Traditsiooniliselt peetakse ka suve- ja talvepäevi.

EÜS Põhjalaga liitumine võimaldab heita ka sisepilku kirevale ja sündmusterohkele akadeemilisele elule. Võibki öelda, et EÜS Põhjala on seltskond toredaid inimesi, kellele on lisaks mõnusale äraolemisele tähtis ka enese harimine, arendamine ja Eesti elu tundmaõppimine ning selle parandamisele kaasaaitamine. Asjata ei ole Põhjala lipukiri “Töö isamaa kasuks!”

Erinevalt enamikest akadeemilistest organisatsioonidest ei tee EÜS Põhjala olulist vahet oma noor- ja tegevliikmete vahel. Olles selts, on EÜS Põhjala korporatsioonidest vabameelsem ja isikukesksem. Esimestest päevadest on liikmel võimalik seltsielu kujundada oma näo järgi ja teisi liikmeid oma kogemustega rikastada.

EÜS Põhjala koondised asuvad nii Tartus kui ka Tallinnas. Liituda saavad üliõpilased kui ka juba ülikooli lõpetanud.