Back

Põhjala ametlik sõprusorganisatsioon 1930. aastast on Eteläsuomalainen osakunta (asutatud 1905. aastal) Helsingis.

Ametlikud sõprusorganisatsioonid Rootsis meil puuduvad, kuid tekkinud on tihedamad sidemed kolme natsiooniga Uppsalas: Gotlands nation (asutatud 1681. aastal), Stockholms nation (asutatud 1649. aastal) ja Värmlands nation (asutatud 1660. aastal).

Ka Lätis meil seni ametlikud sõprusorganisatsioonid puuduvad, kuid viimasel ajal on tekkinud lähemad suhted Austrumsiga (asutatud 1883. aastal).