Tallinna koondis

Tegevliikmed

EesnimiPerekonnanimiCoetusErialaAmet
Margus Ader2015/IIajaloo- ja ühiskonnaõpetaja, magvanamees
MartinGrosberg2017/Ielektrotehnika, elektroonika, magspordivanem
Keiu-AnettHellaste2012/IIbiomeditsiin, MSc
AnastasiiaKarpushkina2018/IIsuuline tõlge, MA
MattisKäst2018/Ielektritehnikaarvutivanem
MeelisLutsar2018/Iinformaatikakirjatoimetaja
LennartLüsi2011/IIinformaatikalaekur
Erki Maido2016/IIajalugu, magkohtu liige
MarkMeema2011/IIgeotehnoloogia, MSc
TriinuRannula2015/Iinfoteadus, mag
AdelheidRekker2014/Irõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus
Laura-MariaRiisalu2017/Iajaloo- ja ühiskonnaõpetaja, magarhivaar
Taavi Rikanson2015/IIinfotehnoloogiarevisjonikomisjoni liige
LeoRummel2009/IIsoojusenergeetika, dokkohtu liige
ElinaRätsep2016/IIromaani keeled ja kultuuridraamatukoguvanem, kroonik
SandraSagor2017/IIgeoökoloogia, BScmagister referendi
JelizavetaSalnikova2018/IIbioloogia (kõrvalainega)esimees
MeritSalumets2016/IIintegreeritud loodusteadused
MärtSaum2012/Igeotehnoloogiamagister cantandi
AiaSimm2009/IImolekulaarne biokeemia, MSckohtu liige
JörgenSlet2012/Ikeemia, BSc
SigridTeppart2011/IIinfokorraldus
Klaus Erik Tihhonov2017/IIfilosoofiamajavanem
Mihkel Vaher2014/II informaatikajoogivanem
NeleValgepea2017/Ireklaam ja turundus, BA
Nele Viks2015/IIürituste korraldamine, BA (Honors)abiesimees

Noorliikmed

EesnimiPerekonnanimiCoetusErialaAmet
Jaak Joonas Keldoja 2019/IItootearendus ja tootmistehnika, BSc
KärtKoolmann 2019/IIpedagoogika
MarkusLensment2020/Ipedagoogika
RiinaMeldre 2019/IILähis-Ida uuringud
Malle Roosild2019/IIkeemia, MSc

Eemalviibijad

EesnimiPerekonnanimiCoetusErialaAmet
TriinEvard2018/Ilogistika, BScrevisjonikomisjoni liige
Jevgeni Matin2011/IIelektroenergeetika, MSc
Ranet Mikko2012/Ielektroenergeetika
MaibelNapa2017/IEuroopa õpingud, mag
VahurTambaum2016/IIärirahandus ja majandusarvestus, MA
HelinaTorv2018/IIkonserveerimine ja restaureerimine, mag
Hans MihkelUustalu2018/IIkasutajakogemuse disain