Tallinna koondis

Tegevliikmed

EesnimiPerekonnanimiCoetusErialaAmetPilt
Margus Ader2015/IIajalugu
SilverFokin2014/IIajaluguarhivaar
UkuKaljund2013/IIbiomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika, magrevisjonikomisjon
KaariLaanemäe2013/IMaa-teadused, magM!R!
LennartLüsi2011/IIinformaatikavanamees
JevgeniMatin2011/IIelektroenergeetika, mag
MarkMeema2011/IIgeotehnoloogia, MSc
RanetMikko2012/IIelektroenergeetika
AstridPromet2013/Ikeskkonnakorraldus, MSclaekur
TriinuRannula2015/Iinfoteadus, magmajavanem
AdelheidRekker2014/Irõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldusrevisjonikomisjon
Taavi Rikanson2015/IIinfotehnoloogiaarvutivanem
LeoRummel2009/IIsoojusenergeetika, dresimees
MärtSaum2012/Igeotehnoloogiajoogivanem
Keiu-AnettSepp2012/IIrakenduskeemia ja biotehnoloogia, BScM!C!
AiaSimm2009/IImolekulaarne biokeemia, MSc
JörgenSlet2012/Ibiokeemia, mag
SigridTeppart2011/IIajalugukirjatoimetaja
Mihkel Vaher2014/II majandus, magspordivanem
KristiinaVaikmets2011/IIajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, MA
Nele Viks2015/IIürituste korraldamine BAabiesimees
EeroVäljaots2010/IImehhatroonika, dr

Noorliikmed

EesnimiPerekonnanimiCoetusErialaAmet
Helen Ertis2016/IIäriinfotehnoloogia
MartinGrosberg2017/Ielektrotehnika, elektroonika
HelenKolde2017/Irakenduskeemia ja biotehnoloogia
Tiina SilviaLahesoo2017/Iromaani keeled ja kultuurid
Erki Maido2016/IIajalugukrooniku KT
Maibel Napa2017/Iajalugu
Laura-Maria Riisalu2017/Iajalugu
Elina Rätsep2016/IIromaani keeled ja kultuurid
MeritSalumets2016/IIintegreeritud loodusteadusedraamatukoguvanema KT
Vahur Tambaum2016/IIärirahandus ja majandusarvestus
RolandUuesoo2016/Itelekommunikatsioon
Nele Valgepea2017/Imarketing ja reklaam

Eemalviibijad

EesnimiPerekonnanimiCoetusErialaAmet
Kadi Saarik 2012/II rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia
Kerlin Erman2007/IIgeotehnoloogia
Triin Pitsi 2005/II linnaplaneerimine
Katrin Kütt 2013/IItööstus- ja tsiviilehitus revisjonikomisjon