Tegevliikmed

EesnimiPerekonnanimiCoetusErialaAmet
KristaFreimann2019/IIIT-süsteemide arenduslaekur
ToomasIdnurm2016/IIfüüsika, keemia ja materjaliteadus
GerthJaanimäe2010/IIeesti ja soome-ugri keeleteadus, doknoortevanem
MatiLiim2017/Iajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, magjoogivanema meeskond
HedvigLiim2016/IIproviisormajavanem, joogivanema meeskond
KetlinLillepuu2020/IIajalugunoortevanem
RenataMuru2019/IIT-süsteemide arenduskõnetoimkonna liige
SiiriPaiste2013/Iarstiteadus MDrevisjonikomisjoni liige
JohannaPiibor2015/Iveterinaaria MVD, dok
PriitPõntson2012/II
Eerik SvenPuudist2020/IIinformaatika, BA
KelliRandmäe2021/Iproviisorjoogivanema meeskond
RennoRaudmäe2018/IIrobootika ja arvutitehnika
AileSaar2019/IIeripedagoogikajoogivanema meeskond
TaivoSalu2016/Imaaehitus
Enn KalevTarto2020/Iajalugu, MAarhivaar, revisjonikomisjoni liige
Karina Teesalu2021/IIõigusteaduskirjatoimetaja
LiisiTooming2020/Iõigusteaduslauluvanem
GreeteUrvak2020/IIbioloogia ja elustiku kaitse
KaroliinaVahtre2020/IIpsühholoogiaesimees
KristiinaVain2016/IIriigiteadused
Aliide Vainikko2020/IIäriinfotehnoloogia, magabiesimees
OskarVevers2014/IIgeograafia, mag
LiisVikerpuur2010/IIbioloogia ja ökoinnovatsioon, magkõnetoimkonna liige

Noorliikmed

EesnimiPerekonnanimiCoetusErialaAmet
JohannaJärvekülg2022/IIarstiteaduskirjatoimetaja abi
LindaKasela2023/Ihambaarstiteadus
KarlKlein2023/Irobootika tarkvaraarendus
Anita SofiaKraav2022/IIklassikaline filoloogia
Kadri JohannaKuuskmaa2022/IIeripedagoogika ja logopeediakõnetoimkonna liige
Laura Eva HelenaLehtmets2023/Iämmaemandus
LindaMutso2022/IIveterinaarmeditsiin
Camilla SandraPaas2023/Inorra keel ja kirjandus, mag
Anni MariaPearson2022/IIkeskkonnatehnoloogia
IrisRand2022/IIbioloogia ja elustiku kaitsekõnetoimkonna liige
MattiasSiilbek2022/IImatemaatikaraamatukoguhoidja
ElisSiilbek2023/Iõigusteadus
Liis MaribelVaga2022/IIõendus
Madli Johanna Veigel2021/IIbioloogia ja elustiku kaitsekroonik

Eemalviibijad

EesnimiPerekonnanimiCoetusEriala 
Karin-MargarethEpner2019/IIpsühholoogia
KärtErikson2014/IIgeograafia, mag
RasmusKõrvas2017/IIproviisor, MScPhm
GerliLiloson2016/IIarstiteadus
RaelyPärlin2021/Igeograafia
RasmusPruus2017/IIlinna- ja tööstusmaastike korraldus, mag
TanelSits2000/IIajalugu
StellaTapner2020/Iõigusteadus
TimoUett2014/Ifilosoofia ja riigiteadused, dok
Linda Vaher2021/IIõigusteadus
AndreasVaks2018/IIsõjaväeline juhtimine maaväes