Tegevliikmed

EesnimiPerekonnanimiCoetusErialaAmet
KärtErikson2014/IIgeograafia, magnoortevanem
KristaFreimann2019/IIIT-süsteemide arendusmajavanem, revisjonikomisjoni liige
ToomasIdnurm2016/IIfüüsika, keemia ja materjaliteadusrevisjonikomisjoni liige
GerthJaanimäe2010/IIeesti ja soome-ugri keeleteadus, dokkõnetoimkonna liige, kroonik
HeleenKarjane2016/IIõendus
KetlinLillepuu2020/IIajalugurevisjonikomisjoni liige
RenataMuru2019/IIT-süsteemide arendus
SiiriPaiste2013/Iarstiteadus MD
JohannaPiibor2015/Iveterinaaria MVD, doklaekur, joovivanema meeskond
PriitPõntson2012/II
RasmusPruus2017/IIlinna- ja tööstusmaastike korraldus, mag
Eerik SvenPuudist2020/IIinformaatika, BA
KelliRandmäe2021/Iproviisor
RennoRaudmäe2018/IIrobootika ja arvutitehnika
AileSaar2019/IIeripedagoogikaesimees, joogivanema meeskond
TaivoSalu2016/Imaaehitus
TanelSits2000/IIajalugu
Enn KalevTarto2020/Iajalugu, MAarhivaar
Karina Teesalu2021/IIõigusteaduskirjatoimetaja
LiisiTooming2020/Iõigusteadus
GreeteUrvak2020/IIbioloogia ja elustiku kaitse
KaroliinaVahtre2020/IIpsühholoogiaabiesimees
KristiinaVain2016/IIriigiteadusedkõnetoimkonna liige, joogivanema meeskond
Aliide Vainikko2020/IIäriinfotehnoloogia, magrevisjonikomisjoni liige, spordivanem
OskarVevers2014/IIgeograafia, magnoortevanem
LiisVikerpuur2010/IIbioloogia ja ökoinnovatsioon, magjoogivanema meeskond

Noorliikmed

EesnimiPerekonnanimiCoetusErialaAmet
JohannaJärvekülg2022/IIarstiteadus
Anita SofiaKraav2022/IIklassikaline filoloogia
Kadri JohannaKuuskmaa2022/IIeripedagoogika ja logopeedia
LindaMutso2022/IIveterinaarmeditsiin
Anni MariaPearson2022/IIkeskkonnatehnoloogia
IrisRand2022/IIbioloogia ja elustiku kaitse
MattiasSiilbek2022/IImatemaatika
Liis MaribelVaga2022/IIõendus
Madli Johanna Veigel2021/IIbioloogia ja elustiku kaitselauluvanem, joogivanema meeskond

Eemalviibijad

EesnimiPerekonnanimiCoetusEriala 
Karin-MargarethEpner2019/IIpsühholoogia
RasmusKõrvas2017/IIproviisor, MScPhm
Mati Liim2017/Iajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, mag
HedvigLiim2016/IIproviisor
GerliLiloson2016/IIarstiteadus
RaelyPärlin2021/IIgeograafia
StellaTapner2020/Iõigusteadus
TimoUett2014/Ifilosoofia ja riigiteadused, dok
Linda Vaher2021/IIõigusteadus
AndreasVaks2018/Isõjaväeline juhtimine maaväes