Tartu koondis

Tegevliikmed

EesnimiPerekonnanimiCoetusErialaAmet 
Karin-MargarethEpner2019/IIPsühholoogiarevisjonikomisjon
KärtErikson2014/IIGeograafia, magkõnetoimkond
KristaFreimann2019/IIIT-süsteemide arendus
GerthJaanimäe2010/IIEesti ja soome-ugri keeleteadus, doknoortevanem, lauluvanem
RasmusKõrvas2017/IISõjaväeline juhtmine maaväesmajavanem, revisjonikomisjon, joogivanema meeskond
MatiLiim2017/IAjaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, magkõnetoimkond, joogivanema meeskond
GerliLiloson2016/IIArstiteadusrevisjonikomisjon
RenataMuru2019/IIT-süsteemide arendus
SiiriPaiste2013/IArstiteadus MD
JohannaPiibor2015/IVeterinaaria MVD, doklaekur, joogivanema meeskond
PriitPõntson2012/IIjoogivanema meeskond
HedvigRass2016/IIProviisorspordivanem
RennoRaudmäe2018/IIRobootika ja arvutitehnika
AileSaar2019/IIEripedagoogika
TaivoSalu2016/IMaaehitus
TanelSits2000/IIAjalugu
StellaTapner2020/IÕigusteadusabiesimees
Enn KalevTarto2020/IAjalugukirjatoimetaja, arhivaar
LiisiTooming2020/IÕigusteadus
KristiinaVain2016/IIRiigiteadusedjoogivanema meeskond
OskarVevers2014/IIGeograafia, magesimees
LiisVikerpuur2010/IIBioloogia ja ökoinnovatsioon, mag
Kukka-MaariaWessmann2018/IIEesti keel, külalisdoktorant
ToomasIdnurm2016/IIFüüsika, keemia ja materjaliteadus
Heleen Kuusik2016/IIõendus
KadriSalu2016/IArstiteaduskond MD
TimoUett2014/IFilosoofia ja riigiteadused, dok
TauriViil2010/IImatemaatika, dok

Noorliikmed

EesnimiPerekonnanimiCoetusErialaAmet 
Jaak JoonasKeldoja2019/IItootearendus ja tootmistehnika, BSc
KetlinLillepuu2020/IIajalugukõnetoimkond
KelliRandmäe2021/IProviisorkroonik
TuuliTruumaa2020/IIkoolieelse lasteasutuse õpetaja
GreeteUrvak2020/IIbioloogia ja elustiku kaitse
KaroliinaVahtre2020/IIpsühholoogia
Madli Johanna Veigel2021/IIbioloogia ja elustiku kaitse
JohannaVilms2020/IIpsühholoogiaraamatukoguhoidja

Eemalviibijad

EesnimiPerekonnanimiCoetusEriala 
AndreasVaks2018/ISõjaväeline juhtimine maaväes
RasmusPruus2017/IIlinna- ja tööstusmaastike korraldus, mag