Tartu koondis

Tegevliikmed

EesnimiPerekonnanimiCoetusErialaAmet 
Karin-MargarethEpner2019/IIPsühholoogiaabiesimees
KärtErikson2014/IIGeograafia, magjoogitiimi liige
KristaFreimann2019/IIIT-süsteemide arenduslaekur
ToomasIdnurm2016/IIFüüsika, keemia ja materjaliteadus
GerthJaanimäe2010/IIEesti ja soome-ugri keeleteadus, dokkirjatoimetaja, revisjonikomisjoni liige
HeleenKarjane2016/IIÕendus
KarlKuusik2016/IIarstiteadus, dok
RasmusKõrvas2017/IISõjaväeline juhtmine maaväes
MatiLiim2017/Ijoogitiimi liige
GerliLiloson2016/IIArstiteadus
RenataMuru2019/IIT-süsteemide arendusesimees
SiiriPaiste2013/IArstiteadus MD
JohannaPiibor2015/IVeterinaaria MVD, dokmajavanem
RasmusPruus2017/IILinna- ja tööstusmaastike korraldus, magrevisjonikomisjoni liige
PriitPõntson2012/II
HedvigRass2016/IIProviisorjoogitiimi liige
RennoRaudmäe2018/IIRobootika ja arvutitehnika
AileSaar2019/IIEripedagoogikakõnetoimkonna liige, revisjonikomisjoni liige
TaivoSalu2016/IMaaehitus
TanelSits2000/IIAjalugulauluvanem, kõnetoimkonna liige
KristiinaVain2016/IIriigiteadused
AndreasVaks2018/ISõjaväeline juhtimine maaväes
OskarVevers2014/IIGeograafia, magjoogitiimi liige
LiisVikerpuur2010/IIBioloogia ja ökoinnovatsioon, mag

Noorliikmed

EesnimiPerekonnanimiCoetusErialaAmet 
KetlinLillepuu2020/IIajalugu
Stella Tapner2020/Iõigusteadusmajavanema abi
Enn KalevTarto2020/IAjaluguarhivaar, raamatukoguhoidja kt
LiisiTooming2020/Iõigusteaduskroonik
GreeteUrvak2020/IIbioloogia ja elustiku kaitse
TuuliTruumaa2020/IIkoolieelse lasteasutuse õpetaja
KaroliinaVahtre2020/IIpsühholoogia
JohannaVilms2020/IIpsühholoogia

Eemalviibijad

EesnimiPerekonnanimiCoetusEriala 
KadriSalu2016/IArstiteaduskond MD
TimoUett2014/IFilosoofia ja riigiteadused, dok
Kukka-Maaria Wessman2018/II
TauriViil2010/IImatemaatika, dok