Tartu koondis

Tegevliikmed

EesnimiPerekonnanimiCoetusErialaAmet 
KärtErikson2014/IIGeograafia, magrevisjonikomisjoni liige
ToomasIdnurm2016/IIFüüsika, keemia ja materjaliteadus
GerthJaanimäe2010/IIEesti ja soome-ugri keeleteadus, dokkirjatoimetaja, lauluvanema kt
HeleenKarjane2016/IIÕendus
RasmusKõrvas2017/IIProviisor
MatiLiim2017/Imajavanem
GerliLiloson2016/IIArstiteadus
RenataMuru2019/IIT-süsteemide arendusjoogitiimi liige, arhivaar
SiiriPaiste2013/IArstiteadus MDabiesimees, joogitiimi liige
JohannaPiibor2015/IVeterinaarialaekur, joogitiimi liige
RasmusPruus2017/IILinna- ja tööstusmaastike korraldus, mag
PriitPõntson2012/II
HedvigRass2016/IIProviisoresimees
RennoRaudmäe2018/IIkõnetoimkonna liige, spordivanem
MargotSaare2015/IIGeenitehnoloogia, mag
TaivoSalu2016/IMaaehitusjoogitiimi liige
TanelSits2000/IIAjalugukõnetoimkonna liige
AndreasVaks2018/ISõjaväeline juhtimine maaväes
AnetVanaveski2013/IArstiteaduskond
LiidiaVarrik2015/IIAnglistika, mag
OskarVevers2014/II
TauriViil2010/IIMatemaatika, dokrevisjonikomisjoni liige
LiisVikerpuur2010/IIBioloogia ja ökoinnovatsioon, mag

Noorliikmed

EesnimiPerekonnanimiCoetusErialaAmet
LeenAltmets2020/Ieripedagoogika
Karin-MargarethEpner2019/IIPsühholoogiakõnetoimkonna liige
Krista Freimann2019/IIIT-süsteemide arendusjoogitiimi liige
AileSaar2019/IIEripedagoogikamajavanema abi
JohannesSolman2017/IISõjaväeline juhtimine maaväes
StellaTapner2020/Iõigusteadus
Enn KalevTarto2020/Iajalugu
LiisTooming2020/Iõigusteadus

Eemalviibijad

EesnimiPerekonnanimiCoetusEriala 
Mirjam-MeeritMets209/IIInfoühiskond ja sotsiaalne heaolu
KarlKuusik2016/IIArstiteadus, dok
KadriSalu2016/IArstiteaduskond MD
HediTeidearu2019/IIInfoühiskond ja sotsiaalne heaolu
TimoUett2014/IFilosoofia ja riigiteadused, dok
KristiinaVain2016/II
Kukka-Maaria Wessman2018/II