EÜS Põhjala vilistlasele piiskop Platonile pühendatud konverents

    1. 16. jaanuaril 2018 toimub Rahvusraamatukogu suures saalis konverents, mis on pühendatud saja aasta möödumisele esimese eesti soost apostlik-õigeusu piiskopi ja EÜS Põhjala vilistlase Platoni (Paul Kulbuschi) ametissepühitsemisest ja 99 aasta möödumisele tema märtrisurmast. Konverentsi peaesinejaks on ajaloodoktor Mart Laar.

    Esimese eesti soost apostlik-õigeusu piiskopina oli Platonil noil murrangulistel aegadel oluline roll Eesti õigeusukogukonna kindlustajana ja ühendajana. Ta väljendas selgelt toetust noorele Eesti riigile ja maanõukogule. Tänapäevase oikumeenia eelsel ajastul tegi ta koostööd teiste kirikutega. Pärast 2. jaanuaril 1919 Tartus enamlaste poolt vangistamist ja piinamist hukati ta 14. jaanuaril enne Eesti vägede linna sisenemist koos 18 teise ohvriga. 2000. aastal kuulutati piiskop Platon esimese eestlasena pühakuks.

  1. Täpsem info konverentsi kohta: http://www.eoc.ee/uncategorized/konverents-eesti-marter-piiskop-platon/

    Lisainfot piiskop Platoni kohta: http://mois.tostamaa.ee/mois_vana_index/piiskop_platon.html